header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene ledenvergadering verplaatst naar 4 juli

12-6-2017

Beste leden,

 

Het bestuur wil iedereen graag uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering in het clubhuis op  dinsdag 4 juli 2017 om 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

 

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Voordracht Bestuur.

4. Technische zaken (stvz).

5. Contributie

6. Verbouwing

7. Sluiting.

 

Waarom de ALV bijwonen?

 

Tijdens de algemene vergadering worden beschikbare personen voor het bestuur benoemd op de openstaande posities. De openstaande posities zijn:

1. Voorzitter: GertJan van Thienen einde periode, herkiesbaar (let op 3de termijn **)

2. Penningmeester: Sietske Hubens einde periode, niet herkiesbaar, Vacature *

3. Bestuurslid Accomodatie: Bert van het Hof einde periode, herkiesbaar *

4. Bestuurslid Bar: Anoek Moeskops, definitieve benoeming.

5. Bestuurslid Secretariaat. Vacature *

 

*De benoeming van bestuursleden geschiedt door middel een voordracht, een voordracht kan door het bestuur of als tien of meer leden een beschikbaar persoon aanleveren. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk twee weken vóór de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur voegt de voordracht van de te benoemen bestuursleden toe aan de agenda en stelt de leden ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering tijdig in kennis van deze voordracht.

** Na twee bestuurstermijnen is een bestuurslid alleen herkiesbaar op voordracht van tien of meer leden zijnde niet-bestuursleden. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze, ocht uiteindelijk niemand iets voordragen.

Bijlage

Agenda

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Contact

Adres
Bremhorst 2,
Sportpark Kienehoef
5491 LR Sint-Oedenrode
[email protected]

Postadres
Postbus 104,
5490 AC Sint-Oedenrode