header foto header foto header foto header foto header foto
 
Technische Commissie

vrijwilligers gevraagd

8-10-2014

Vacatures ondersteuning technische commissie en communicatie

De Technische Commissie is op zoek naar vrijwilligers. Er zijn momenteel 8 vrijwilligers in de technische commissie die zich bezighouden met de technische zaken op de club. Het werk wat verzet moet worden is echter erg veel en de vrijwilligers lopen tegen hun maximale tijdsinspanning aan. Graag zien we ondersteuning van de taken en we roepen jullie op om te reageren op onderstaande vacatures. Vele handen maken licht werk!

Vacatures trainingsbeleid

http://melbuulndagen.nl/wp-content/uploads/2014/05/vrijwilligers_shine.jpg Trainingen is een kerntaak binnen onze hockeyclub. Het is voor de opleiding van onze jongste jeugd- en jeugdleden van groot belang dat het trainingsbeleid zo goed mogelijk wordt opgesteld en uitgevoerd. Momenteel is er meer mankracht voor nodig om deze kerntaak goed uit te kunnen voeren. De technische commissie is dringend op zoek naar extra hulp en ondersteuning van het trainingsbeleid van de club. Loes van der Heijden blijft als coördinator aan de technische commissie verbonden voor dit onderdeel en zal regelmatig contact hebben met de vrijwilligers van de trainingen.

Concreet kijken we uit naar ondersteuning op de volgende gebieden:

- Declaraties van trainers. We zijn op zoek naar een persoon die de declaraties van de trainers wil verzorgen. Inmiddels is er een gedigitaliseerd systeem in gebruik genomen om de declaraties op een snelle en efficiënte manier te laten verlopen. De trainers vullen 2 keer per seizoen de uren in via de site van MHC waarna de uren gecontroleerd en geaccordeerd moeten worden. Dit alles gebeurt in overleg met de penningmeester.

- Coördinator trainers. We zijn op zoek naar een persoon die het aanspreekpunt wordt voor de trainers. Daarnaast valt het opstellen en onderhouden van het trainingsschema onder de verantwoordelijkheid van de coördinator trainers. Het trainingsschema wordt aan het begin van het seizoen in nauwe samenwerking met de technische commissie opgesteld en wordt waar nodig gedurende het seizoen aangepast.

Tot slot zijn we altijd op zoek naar mensen die graag inhoudelijk mee willen nadenken over de inhoud van trainingen en het opleiden/begeleiden van trainers binnen MHC Sint-Oedenrode.

Vacatures teamindelingen

Doelstelling van MHC Sint-Oedenrode is om prestatiehockey en recreatief hockey te combineren, waarbij voldoende aandacht is voor beide categorieën

Een team blijft niet automatisch hetzelfde van samenstelling. Jaarlijks wordt de selectieprocedure voor iedere categorie gevolgd en zal voor iedereen opnieuw een indeling gemaakt worden.

We zijn op zoek naar 3 vrijwilligers die de teamindelingen op zich willen nemen. Als coördinator blijft Hettie van der Meijden verbonden aan de technische commissie, zij zal regelmatig overleg hebben met de 3 teamindelers.

Wat wordt er gevraagd van de teamindelers:

-Indeling van de jongste jeugd:

o   Aan het einde van het voorjaarsseizoen bekijken hoeveel kinderen de leeftijd van 7 jaar hebben of bereiken voor 1 oktober.

o   Jongens en meisjes drietallen vormen ( evt. mixteam wat in de jongenscompetitie uitkomt indien er niet voldoende jongens zijn )

o   Jongens en meisjes zestallen uit de drietallen vormen

o   Jongens en meisjes achttallen uit de zestallen vormen

o   Regelen dat er voor elk team een coach/teammanager is en hiervoor aanspreekpunt zijn.

-Indeling van de jeugd jongens

o   Jongens D- elftalen uit de achttallen vormen

o   Jongensteams voor de C-B-A elftallen vormen

o   Regelen dat er voor elk team een coach/teammanager is en hiervoor aanspreekpunt zijn.

-Indeling van de jeugd meisjes

o   Meisjes D-elftallen uit de achttallen vormen

o   Bij de meisjes worden er vanaf de C-leeftijd selecties gehouden.

o   Het 1e team wordt samengesteld door prestatiehockey/talentontwikkeling coördinatie.

o   De overige teams van de C-B-A meisjes elftallen vormen.

o   Regelen dat er voor elk team een coach/teammanager is en hiervoor aanspreekpunt zijn.

 

Interesse in of vragen over de vacatures van de technische commissie mail dan naar: [email protected]

 

Vacature communicatie

 

Daarnaast is communicatie is op zoek naar een vrijwilliger voor het verzorgen van de periodieke nieuwsbrief en het fris houden van de nieuws items op onze website.

Interesse in of vragen over de vacature van communicatie mail naar:

[email protected]

Gerelateerde nieuwsberichten

Geplande (oefen)wedstrijden

Hoofdsponsor

Contact

Adres
Bremhorst 2,
Sportpark Kienehoef
5491 LR Sint-Oedenrode
[email protected]

Postadres
Postbus 104,
5490 AC Sint-Oedenrode