header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene ledenvergadering

5-11-2012

Aanwezigheid 29 november
Onze statuten moeten bij de tijd worden gebracht en daarom had het bestuur nieuwe statuten voorgelegd om de huidige statuten uit 1979 te vervangen. Hoewel de leden na discussie en twee wijzigingen unaniem voor de nieuwe statuten stemden, is volgens de huidige statuten een tweede algemene ledenvergadering noodzakelijk omdat 2/3 van alle leden niet aanwezig waren. Bij een tweede algemene ledenvergadering binnen 30 dagen is 2/3 van de aanwezige leden vereist.

Indien u bent verhinderd maar toch uw stem uit wil brengen, is er de mogelijkheid om een ander lid dat wel aanwezig zal zijn te machtigingen. Een door u in te vullen blanco verklaring van volmacht treft vind je hier.
 
Korte samenvatting algemene ledenvergadering (1 november)
Het bestuur heeft een nieuwe eigen taakverdeling gepresenteerd met een nieuwe portefeuille. De portefeuille vrijwilligersbeleid wordt ondergebracht bij de voorzitter omdat het bestuur vindt dat vrijwilligers naast spelers de spil van de vereniging vormt en daarom binnen het bestuur als belangrijk worden aangemerkt. Een vereniging is gebaat bij een betrouwbaar, transparant en gezond financieel beleid. De penningmeester krijgt daartoe de beschikking over een nieuw in te stellen financiƫle commissie. De leden ondersteunen na stemming unaniem de nieuwe taakverdeling binnen het bestuur.

Het beleid om door middel van openbare vacatures openstaande functies binnen de vereniging in te vullen heeft geleid tot een nieuwe voorzitter van de technische commissie, te weten Carola van Dijk. De functie van voorzitter van het bestuur had helaas geen sollicitanten, waarop het bestuur heeft besloten deze functie voor de periode van een jaar in te vullen met een ander bestuurslid als interim voorzitter, te weten Henk van der Meijden. Om niet kwetsbaar te worden is tevens een vice-voorzitter binnen het bestuur aangewezen in de persoon van de penningmeester GertJan van Thienen. De huidige voorzitter Ruud Willemse draagt de functie over op de komende algemene ledenvergadering van 29 november a.s. De algemene ledenvergadering op 1 november heeft unaniem ingestemd met de interim invulling van de functie van voorzitter van het bestuur en de introductie van de functie van vice-voorzitter.
 
Agenda 29 november
Op 29 november a.s. is er wederom een algemene ledenvergadering om 20.00 uur in het clubhuis. De agendapunten zijn:

- nieuwe statuten voor MHC Sint-Oedenrode (stemming)

- financieel verslag

- accommodatie

- rondvraag.

U bent van harte uitgenodigd.

Agenda

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsor

Contact

Adres
Bremhorst 2,
Sportpark Kienehoef
5491 LR Sint-Oedenrode
[email protected]

Postadres
Postbus 104,
5490 AC Sint-Oedenrode