header foto header foto header foto header foto header foto
 

Selectie procedure


Doelstelling

Doelstelling van MHC Sint-Oedenrode is om prestatiehockey en recreatief hockey te combineren, waarbij voldoende aandacht is voor beide categorieën. Om dit te kunnen bereiken dient er aan alle spelers de mogelijkheid geboden te worden om op een uitdagend niveau te blijven hockeyen bij MHC Sint-Oedenrode.

De doelstelling van het selectiebeleid is om jeugdspelers de mogelijkheid te bieden om zich op hun eigen niveau te kunnen ontwikkelen. Hierdoor worden onderlinge niveauverschillen binnen een team zo klein mogelijk gehouden waardoor voor iedereen het meeste plezier en voldoening uit het hockey gehaald kan worden. Dit is in lijn met een speerpunt van de KNHB dat het voor de hockey-technische ontwikkeling van spelers het beste is om op eigen niveau te kunnen hockeyen.

Wanneer wordt geselecteerd

Selecties worden gehouden voor elke leeftijdscategorie vanaf de C-categorie. Voorwaarde voor selectie is dat er per categorie minimaal twee teams gevormd moeten kunnen worden. Als dat zo is dan wordt het eerste team het selectieteam en zullen de overige spelers worden ingedeeld in gelijkwaardige teams waarbij leeftijd het uitgangspunt is maar waarbij ook andere (sociale) aspecten een rol kunnen spelen.

Een team blijft niet automatisch hetzelfde van samenstelling. Jaarlijks wordt de selectieprocedure voor iedere categorie gevolgd en zal voor iedereen opnieuw een indeling gemaakt worden.

Doelstelling selectieteams

Doelstelling van MHC Sint-Oedenrode is om de selectieteams in de eerste klasse te laten hockeyen.

Doelstelling recreatiehockey

Doelstelling van MHC Sint-Oedenrode is om de recreatieve teams over voldoende speelsters te kunnen laten beschikken en in de competitie op het niveau uit te brengen wat aansluit bij de speelsters.

Selectieprocedure

Omdat een teamindeling voor individuele spelers ingrijpend kan zijn en om discussies over de gevolgde werkwijze te voorkomen is het de bedoeling van de Technische Commissie om op een zorgvuldige en eerlijke wijze te komen tot een optimale teamindeling. Het belang van het individu is hierbij ondergeschikt aan het belang van een team maar wordt zeker niet uit het oog verloren.

Selectiecriteria

Op de eerste plaats wordt gekeken naar de individuele technische en tactische vaardigheden van een speler. Daarnaast wordt gelet op mentale vaardigheden, zoals persoonlijkheid, sportiviteit en inzet. De hiervoor benodigde informatie wordt op de volgende wijze verkregen.

o   Beoordeling door trainers en coaches
Bij de beoordeling van spelers wordt de mening van coaches meegenomen. Zij hebben een beeld van de ontwikkeling, die een speler gedurende het jaar gemaakt heeft. Ook wordt hierdoor het hebben van een offday of een blessure tijdens de selectietrainingen ondervangen.

o   Beeldvorming tijdens het seizoen
De leden van de Technische Commissie gaan gedurende het seizoen kijken naar de verschillende teams. De Technische Commissie gaat naar wedstrijden kijken
om een beter beeld te krijgen van "hoe het loopt” binnen de verschillende teamsin het algemeen. Daarnaast wordt gekeken of spelers naar verwachting presteren.

o   Selectietrainingen
Aan het einde van het seizoen vinden de selectietrainingen plaats waarvoor alle kinderen uit de desbetreffende leeftijdscategorie worden uitgenodigd. Voor elke categorie zijn er twee trainingen waarbij alle kinderen onder leiding van een aantal trainers een aantal specifieke oefeningen afwerken. Technische en tactische vaardigheden komen hierbij aan de orde. Ook worden er enkele partijvormen gespeeld om wedstrijdinzicht van kinderen te kunnen beoordelen. De trainingen worden beoordeeld door beoordelaars die daarvoor door de Technische Commissie uitgenodigd zijn. Deelname aan de selectietrainingen is vrijwillig maar voor diegenen die afzien van deelname aan deze trainingen is geen plaats in een selectieteam.

Hoe komt indeling tot stand

Aan de hand van de beschikbare informatie wordt een, door de Technische Commissie uitgewerkt voorstel aan de coaches voorgelegd. Eventuele aan- en opmerkingen worden besproken. Indien er twijfels zijn over één of meerdere spelers kan de Technische Commissie beslissen een brede selectie vast te stellen. Voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen wordt door deze brede selectie getraind. Voor de start van de competitie zal de Technische Commissie een beslissing nemen over enkele spelers die af gaan vallen. Zij zullen in de overige teams geplaatst worden.

Bekendmaking

Als de indeling door de Technische Commissie is vastgesteld zal deze, zo spoedig mogelijk na de laatste selectietraining, op de volgende wijze bekend gemaakt worden.

o Eerst zullen de coaches en begeleiders van alle teams worden geïnformeerd. De coaches zullen hun team zo snel mogelijk op de hoogte stellen om onduidelijkheid cq. onzekerheid te beperken. 

o Als alle spelers geïnformeerd zijn, zal de volledige teamindeling op de website van MHC Sint-Oedenrode geplaatst worden. 

o  Iedereen die vragen heeft over de indelingen en/of het selectieproces kan hiervoor de Technische Commissie persoonlijk of telefonisch benaderen. 

Begeleiding van jeugdteams

Selectieteams
Er wordt naar gestreefd de selectieteams te laten begeleiden door een combinatie van tenminste een speler uit Dames 1 / Heren 1 aangevuld met een ouder. De begeleiding van de selectieteams wordt vastgesteld door de Technische Commissie. Door de selectieteams wordt 2 x per week getraind.
De hockeyvereniging verwacht van haar selectiespelers dat ze iedere training en iedere wedstrijd aanwezig zijn en dat ze zich inzetten in het belang van hun team en van de hockeyvereniging. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Realiseer je dit goed voordat je plaatsneemt in een selectieteam. 

Overige jeugdteams
Alle jeugdteams trainen zo mogelijk 2 x per week. De trainer van de jeugdteams komt bij voorkeur uit een van de (senioren)teams in combinatie met een trainer van HockeyWerkt. De begeleiding van deze jeugdteams wordt verzorgd door 2 ouders van spelers dan wel een combinatie van een speler uit een (senioren)team aangevuld met een ouder. Zij worden hiervoor door de Technische Commissie benaderd.

Algemeen

De Technische Commissie wil haar jeugdleden bij voorkeur 2 x per week laten trainen. Als gedurende een seizoen blijkt dat er meerdere keren 6 of minder speelsters tijdens de training aanwezig zijn dan worden trainingen gecombineerd.
Om alle teams te kunnen laten trainen, betekent dat er veel trainers nodig zijn. Vanaf de C-teams wordt verwacht dat speelsters uit de verschillende teams training geven en wedstrijden begeleiden / fluiten.

Omdat hockey een teamsport is, is het voor de Technische Commissie en voor alle spelers die deel uitmaken van een team erg belangrijk dat alle spelers die opgenomen zijn in de teamindeling ook daadwerkelijk het volledige seizoen blijven hockeyen. Tussentijds kunnen er namelijk geen teams terug getrokken worden en voor de teamgenoten is het zeer vervelend als spelers tussentijds afhaken.

Mocht je beslissen om het volgende seizoen te stoppen met hockeyen geef dit dan per mail door aan de ledenadministratie vóór 1 juni.